13% Telecommunication Service Charge (TSC)

This is to inform our valued customers that Nepal Government has implemented additional 13% Telecommunication Service Charge (TSC) on existing price of Internet Service effective from Shrawan 1, 2075

नेपाल सरकारले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि दुरसंचार सेवा दस्तुर अन्तर्गत इन्टरनेट सेवामा हालको शुल्कमा १३% थप गरेको जानकारी हाम्रा आदरणीय ग्राहक महानुभावहरुमा जानकारी गराउदछौ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top