Pokhara Internet

the internet provider

Get Adobe Flash player

Contact Us


Our Address

Pokhara Internet Pvt.Ltd.

Gairapatan-04, Pokhara, Nepal

Tel: + 977 061-540188,520910
Fax: + 977-061-533330 

Website: http://www.pokharainternet.com.np
E-mail: info@pokharainternet.com.np

Contact via  


General Inquiry

Tel: + 977 061-540188,520910

E-mail: support@pokharainternet.com.np

System/Technical Contact

Tel: + 977 061-540188,520910

E-mail: system@pokharainternet.com.np

Marketing Contact

Tel: + 977 061-540188,520910 

E-mail: marketing@pokharainternet.com.np

Out of Valley ContactContact Name Location Contact Number
Rajesh Adhikari
Nagdanda, Kaski
9802827030/9846382222
Bamdev Rijal 
Beni 
9857621472/9802827024
Bijay Tirpathi
Baglung
068523021/9802827019 
Kamal
 Kushma
067420322/9802825142
Patichaur Sir
Patichaur
9857630275
Kiran Sir
Nayapool
9756000956
Buddhi Bastola
Lekhnath
9802827021/061560200
Subash Shrestha
Teentara
9802825153
 Khyam Gautam
Syangja 
063420150/9802825148
 Mani Aryal
 Walling
0634400258/9802827017
 Laxmi Cable
Galyang
9856051550
Hari Sir
Bayerghari
9856027854
 Sulav Shrestha
Dumre
9856040024
 BP cable
Phalewash
9857635111/9847636111
 Tekraj Gurung
Arjunchoupari
9856050405